Arve xxx

Posted by / 09-Dec-2020 15:24

Inventuuri tulemused fikseeritakse inventeerimisnimekirjades. Eesti Reservohvitseride Kogu (ettevõtte nimi) – "arve saaja"; Tallinn, Sakala 1 (ettevõtte aadress) – "EROK registreerimise aadress".

Lähetuse- ja majanduskulude väljamaksmine toimub panga ülekandega 5 päeva jooksul.

Majandustoimingu dokumenteerib ja allkirjastab antud toimingut teostama volitatud esindaja.

Kõik dokumendid tuleb vormistada korrektselt ja nad peavad sisaldama kõiki kohustuslikke rekvisiite.

Algdokumendid ja raamatupidamisõiendid nummerdatakse. Raamatupidamisse saabuvad algdokumendi kuuluvad kohustuslikult kontrollimisele nii sisuliselt kui vormiliselt EROK raamatupidamise eest vastutava isiku poolt.

Varade saldod inventeeritakse seisuga 31.detsember. Inventuuri alguseks tuleb raamatupidamises lõpule viia materiaalsete väärtuste kõigi sisse-ja väljamineku dokumentide töötlemine, tehakse arvestuse registrisse vajalikud kirjendid ja viiakse välja jäägid inventuuri päevaks.

Inventuuri viib läbi EROK-i juhatuse poolt määratud komisjon .

Arve xxx-29Arve xxx-87Arve xxx-86

Põhivara arvelevõtmise, müügi, mahakandmise ja amortisatsiooni arvestust peetakse koondtabelis.